Geografické informační systémy, GIS

Naše firma se zabývá tvorbou a údržbou geografických informačních systémů (GIS) pro města a obce, orgány státní správy, výrobní závody a další podniky, firmy a organizace.

Pro zavedení a provoz GIS zajišťujeme komplexní služby včetně systémové integrace. Dodáváme programové vybavení pro provoz GIS. Poskytujeme zaškolení v obsluze a průběžný servis při provozování GIS.


Sběr a příprava dat

  • Digitalizace mapových podkladů.
  • Sběr geodetických dat v terénu.
  • Zajištění dat z katastru nemovitostí.
  • Zajištění dat od správců sítí.
  • Územně plánovací dokumentace.
  • Letecké snímky.
  • Digitální model terénu.
  • Účelové mapové podklady.
  • Účelové databázové aplikace.