Geodetické práce

Práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány pro:

 • Dělení stávajících pozemků.
 • Zaměření nové stavby.
 • Obnovení parcel bývalého pozemkového katastru.
 • Průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků.
 • Vyznačení věcného břemene.

Další práce v katastru nemovitostí:

 • Vytyčení hranice pozemků.
 • Zhotovení digitální katastrální mapy.
 • Práce v polohových bodových polích.
 • Zjišťování vlastnických vztahů k pozemkům.
 • Poradenství v katastru nemovitostí.

Práce ve stavebnictví

 • Účelové mapové podklady pro projekty staveb.
 • Vytyčování staveb.
 • Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Dokumentace současného stavu budovy.
 • Vyhledání a zaměření podzemních inženýrských sítí.
 • Budování vytyčovacích sítí.
 • Sledování posunů a deformací stavebních objektů, kontrolní měření.
 • Určování kubatur.
 • Digitální modely terénu.
 • Koordinační situace projektovaných staveb.
 • Podélné a příčné profily.
 • Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra.