Warning: Undefined array key "options" in /data/web/virtuals/113788/virtual/www/domains/gepard.cz/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Poskytujeme široké spektrum služeb
v oboru geodézie
Geodetické práce, Komplexní a jednoduché pozemkové úpravy, Projektové dokumentace k polním cestám a v oboru vodního hospodářství pro stavební povolení, GIS.

Geodetické práce
Více informací

Komplexní a jednoduché pozemkové úpravy
Více informací

Grafické informační systémy, GIS
Více informací

Přesně, včas,
spolehlivě

Vítejte na stránkách Gepard.cz

Historie firmy

Společnost GEPARD s.r.o. vznikla v roce 1994 osamostatněním původního geodetického oddělení, jež bylo součástí projekčního podniku Kovoprojekta Praha. Náš tým je složen ze zkušených pracovníků s mnohaletou praxí. Podstata naší práce spočívá v zeměměřické a projekční činnosti specifikované pro různé účely dle konkrétního zadání. Dlouhodobě se věnujeme geodetickým pracem v katastru nemovitostí a projekční činnosti spojené s tvorbou funkční krajiny s ohledem na vodní hospodářství, zvýšení ekologické stability krajiny a ochranu půdního fondu. Pracujeme pro veřejný, státní i soukromý sektor. Zpracováváme zakázky fyzických osob, projekčních a architektonických studií, stavebních firem, pozemkových úřadů a úřadů státní správy.

Naše služby
Geodetické práce
Komplexní a jednoduché pozemkové úpravy
Geografické informační systémy, GIS
Geodetické práce
 • Geometrický plán pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku
 • Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene včetně statistiky věcných břemen
 • Geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • Geometrický plán pro zpřesnění hranice pozemků
 • Vytyčení hranic pozemků včetně stabilizace podrobných bodů
 • Vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu
 • Doplnění podrobného polohového bodového pole
 • Geodetické zaměření území
 • Geodetická dokumentace obvodu pozemkové úpravy
 • Zjišťování průběhu hranic nesměnných pozemků
 • Podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí

Geografické informační systémy, GIS

 • Digitalizace mapových podkladů.
 • Sběr geodetických dat v terénu.
 • Zajištění dat z katastru nemovitostí.
 • Zajištění dat od správců sítí.
 • Územně plánovací dokumentace.
 • Letecké snímky.
 • Digitální model terénu.
 • Účelové mapové podklady.
 • Účelové databázové aplikace.
Projektové práce
 • Digitalizace mapových podkladů.
 • Sběr geodetických dat v terénu.
 • Zajištění dat z katastru nemovitostí.
 • Zajištění dat od správců sítí.
 • Územně plánovací dokumentace.
 • Letecké snímky.
 • Digitální model terénu.
 • Účelové mapové podklady.
 • Účelové databázové aplikace.

Reference

Naše firma od doby svého vzniku do současnosti zpracovala více než tisíc geometrických plánů v různých oblastech (katastrálních územích) České republiky, zaváděli jsme a pomáháme spravovat geografické informační systémy. Provádíme rovněž vytyčovací práce týkající se katastru nemovitostí a také práce z oblasti inženýrské geodézie. Máme dlouhodobou a bohatou zkušenost s pracemi v oboru Komplexních pozemkových úprav, na svém kontě máme již téměř sto dokončených (event. rozpracovaných).

Reference

Ve spolupráci s autorizovanými inženýry z různých oblastí jsme vyhotovili desítky projektových dokumentací pro zpřístupnění pozemků, podílíme se na vypracování dokumentací k provedení opatření, která jsme navrhli v rámci komplexních pozemkových úprav jak v oblasti krajinotvorby, tak také nutných vodohospodářských opatření včetně návrhů k zajištění ochrany životního prostředí. Za tyto činnosti jsme již v průběhu let obdrželi několik ocenění v soutěži „ Žít krajinou“ pořádané Státním pozemkovým úřadem.

Reference

Ve spolupráci s týmem odborníků zajišťujeme rovněž realizační projekty včetně opatření stavebního povolení a autorského dozoru. Touto činností navazujeme na osobně zpracované projekty pozemkových úprav a pokračujeme tak dále k jejich realizačnímu naplnění. Další nabyté zkušenosti vyplývají ze zakázek zpracovaných v minulosti: Významně jsme se podíleli na tvorbě digitálních map pro katastr nemovitostí a digitalizovaných map zahrnujících data z různých zdrojů a odvětví.

Reference

V oboru informačních systémů jsme vytvářeli GIS pro letiště Praha a Institut městské informatiky hlavního města Prahy (IMIP), dále pro města Most a Kadaň, Dopravní podnik hlavního města Prahy, v neposlední řadě také pro ZOO Praha, s níž významně spolupracujeme až do současnosti. V našem portfoliu je zastoupena také údržba účelových map velkého měřítka, které byly vytvořeny našimi odborníky ještě v době jejich působení v mateřské firmě KOVOPROJEKTA Praha pro ZVVZ Milevsko, Janku Radotín, Buzuluk Komárov, Strojírny Povážská Bystrica.