Warning: Undefined array key "options" in /data/web/virtuals/113788/virtual/www/domains/gepard.cz/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Poskytujeme široké spektrum služeb
v oboru geodézie
Geodetické práce, Komplexní a jednoduché pozemkové úpravy, Projektové dokumentace k polním cestám a v oboru vodního hospodářství pro stavební povolení, GIS.

Geodetické práce
Více informací

Komplexní a jednoduché pozemkové úpravy
Více informací

Grafické informační systémy, GIS
Více informací

Přesně, včas,
spolehlivě
Historie firmy

Společnost GEPARD s.r.o. vznikla v roce 1994 osamostatněním původního geodetického oddělení, jež bylo součástí projekčního podniku Kovoprojekta Praha. Náš tým sestává (se skládá, je složen) ze zkušených pracovníků s mnohaletou praxí. Podstata naší práce spočívá v zeměměřické a projekční činnosti specifikované pro různé účely dle konkrétního zadání. Dlouhodobě se věnujeme geodetickým pracem v katastru nemovitostí a projekční činnosti spojené s tvorbou funkční krajiny s ohledem na vodní hospodářství, zvýšení ekologické stability krajiny a ochranu půdního fondu. Pracujeme pro veřejný, státní i soukromý sektor. Zpracováváme zakázky fyzických osob, projekčních a architektonických studií, stavebních firem, pozemkových úřadů a úřadů státní správy.

Naše služby
Geodetické práce
Komplexní a jednoduché pozemkové úpravy
Geografické informační systémy, GIS
 • Studie pozemkových úprav.
 • Rozbor současného stavu území.
 • Soupis nároků vlastníků pozemků.
 • Plán společných zařízení.
 • Návrh nového uspořádání pozemků.
 • Projektová dokumentace společných zařízení.
 • Doplnění podrobného polohového bodového pole.
 • Geodetické zaměření území.
 • Geodetická dokumentace obvodu pozemkové úpravy.
 • Zjišťování průběhu hranic nesměnných pozemků.
 • Podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí.
 • Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu pozemkových úprav.
Projektové práce
Geodetické práce

Geografické informační systémy, GIS

Reference

Naše firma od doby svého vzniku do současnosti zpracovala více než tisíc geometrických plánů v různých oblastech (katastrálních územích) České republiky, zaváděli jsme a pomáháme spravovat geografické informační systémy. Provádíme rovněž vytyčovací práce týkající se katastru nemovitostí a také práce z oblasti inženýrské geodézie. Máme dlouhodobou a bohatou zkušenost s pracemi v oboru Komplexních pozemkových úprav, na svém kontě máme již téměř sto dokončených (event. rozpracovaných).

Reference

Ve spolupráci s autorizovanými inženýry z různých oblastí jsme vyhotovili desítky projektových dokumentací pro zpřístupnění pozemků, podílíme se na vypracování dokumentací k provedení opatření, která jsme navrhli v rámci komplexních pozemkových úprav jak v oblasti krajinotvorby, tak také nutných vodohospodářských opatření včetně návrhů k zajištění ochrany životního prostředí. Za tyto činnosti jsme již v průběhu let obdrželi několik ocenění v soutěži „ Žít krajinou“ pořádané Státním pozemkovým úřadem.

Reference

Ve spolupráci s týmem odborníků zajišťujeme rovněž realizační projekty včetně opatření stavebního povolení a autorského dozoru. Touto činností navazujeme na osobně zpracované projekty pozemkových úprav a pokračujeme tak dále k jejich realizačnímu naplnění. Další nabyté zkušenosti vyplývají ze zakázek zpracovaných v minulosti: Významně jsme se podíleli na tvorbě digitálních map pro katastr nemovitostí a digitalizovaných map zahrnujících data z různých zdrojů a odvětví.

Reference

V oboru informačních systémů jsme vytvářeli GIS pro letiště Praha a Institut městské informatiky hlavního města Prahy (IMIP), dále pro města Most a Kadaň, Dopravní podnik hlavního města Prahy, v neposlední řadě také pro ZOO Praha, s níž významně spolupracujeme až do současnosti. V našem portfoliu je zastoupena také údržba účelových map velkého měřítka, které byly vytvořeny našimi odborníky ještě v době jejich působení v mateřské firmě KOVOPROJEKTA Praha pro ZVVZ Milevsko, Janku Radotín, Buzuluk Komárov, Strojírny Povážská Bystrica.

Galerie