Geografické informační systémy, GIS - reference

Jednotná digitální mapa Prahy

Na tvorbě Jednotné digitální mapy Prahy se firma podílela od svého vzniku. Tuto mapu jsme zhotovili ve 20ti katastrálních územích:
Hájek, Královice, Vyšehrad a Nové Město (1994), Karlín, Lipany a Podolí (1995), Nedvězí, Kamýk a Libeň (1996), Benice, Cholupice a Ďáblice (1997), Hostivař a Pitkovice (1998), Kunratice (1999), Kbely a Zličín (2000), Liboc (2001), Horní Počernice (2002).


GIS Dopravních podniků hl. m. Prahy - Elektrických drah

Práce spočívaly ve sběru dat pro GIS tramvajových tratí (1994-1997), tvorbě digitálních základních map všech vozoven, ústředních dílen a dalších provozů (1996–1998). Dále ve zhotovení digitálního pasportu napájecích a zpětných kabelů (1998–2001).


GIS města Kadaně

Zhotovení digitální katastrální mapy v k.ú. Kadaň, Prunéřov a Bystřice. Propojení s databází souboru popisných informací katastru nemovitostí. Dodávka programového vybavení, dalších aplikací, technická podpora provozu (2000–2001). Digitalizace územního plánu města Kadaně (2002).


GIS závodu ZVVZ, a.s. v Milevsku

Zhotovení digitální základní mapy závodu, digitální katastrální mapy. Připojení souboru popisných informací katastru nemovitostí. Dodávka programového vybavení, dalších aplikací, technická podpora provozu (2000–2001, aktualizace systému 2004, 2008).


Provoz Digitální technické mapy ZOO Praha

Reambulace Digitální technické mapy ZOO Praha. Dodávka programového vybavení a dalších aplikací, technická podpora provozu (2005-2011).