Geodetické práce - reference

Práce v katastru nemovitostí

Ročně je v naší firmě zhotoveno cca 250 geometrických plánů a vytyčení hranic pozemků. Jde o pestrou škálu zakázek od jednoduchých plánů na zaměření budovy nebo rozdělení pozemku, až po rozsáhlé zakázky získané obvykle na základě vítězství ve veřejné soutěži.

Rozsáhlými geometrickými plány jsme např. řešili:

 • Pozemkové úpravy - k.ú. Ruda a Nový Dům (okres Rakovník), Dřísy (Mělník), Čistá (Semily), Libice nad Cidlinou a Dobšice (Nymburk).
 • Areály závodů - Janka a.s., PSVS a.s. - závody Středokluky a Běchovice, ZVVZ a.s.
 • Areál Strahovských stadionů.
 • Výstavba průmyslové zóny Kolín - Ovčáry.
 • Parcelace pro výstavbu rodinných domů - Horoměřice, Hostivice, Jeneč, Miškovice, Osnice, Petrov, Řeporyje, Tuchlovice, Zdiměřice, Zvole, Přemyšlení, Drahelčice a další.

Práce ve stavebnictví

Dlouhodobě spolupracujeme s několika projekčními a stavebními firmami. Provádíme kompletní geodetické zajištění staveb, které spočívá v těchto činnostech:

 • Oddělení, případně parcelaci pozemku.
 • Zaměření stávajícího stavu území a zhotovení podkladů pro projektovou dokumentaci.
 • Vyhledání a zaměření podzemních inženýrských sítí.
 • Zhotovení koordinační situace projektovaných objektů.
 • Vytyčování prostorové polohy staveb.
 • Podrobné vytyčení stavebních prvků.
 • Kontrolní měření během stavby.
 • Zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Zhotovení geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí a kolaudační řízení.
 • Zajištění činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra.

Výše uvedené činnosti jsme zajišťovali na následujících stavbách.

Výstavba rodinných domů:

 • Obytný areál Řeporyje, Radouňova ulice.
 • Obytný areál ve Zvoli u Prahy.
 • Hostivice, lokality v ulici Sportovců a v ulici Ke Stromečkům.
 • Obytný areál v Osnici.
 • Obytný areál Miškovice.
 • Horoměřice, lokalita Višňovka a K Chotolu.
 • Obytný areál Zdiměřice - Rozkoš.
 • Obytný areál v Přemyšlení.
 • Drahelčice, obytný areál Na Malé růži.

Další významnější stavby:

 • Aula Vysoké školy ekonomické v Praze 3, nám. W. Churchilla.
 • Skladový areál Bovis v Kralupech.
 • Transformovna Červený Vrch.
 • Transformovna Černý Most.
 • Garden Centrum Jeneč.
 • Skladový areál PKS INPOS v Praze 5, Reinerově ulici.
 • Penny Market Radotín.
 • Veteran Car Hlubočepy.
 • Bytové domy Čakovice - U Zámeckého parku.
 • Administrativní budova obsluhy přístavu, Smíchov.

Další činnosti

Základní mapy závodů:

 • ZVVZ a.s, Milevsko.
 • Janka a.s., Praha - Radotín.
 • Garden Centrum Jeneč.
 • Ústřední dílny dopravního podniku hl. m. Prahy, Praha - Hostivař.
 • PSVS a.s. - závod Středokluky.

Digitální modely terénu:

 • Garden Centrum Jeneč.