Pozemkové úpravy

Zhotovujeme projekty pozemkových úprav a zajišťujeme všechny potřebné geodetické práce.

Projektové práce

  • Studie pozemkových úprav.
  • Rozbor současného stavu území.
  • Soupis nároků vlastníků pozemků.
  • Plán společných zařízení.
  • Návrh nového uspořádání pozemků.
  • Projektová dokumentace společných zařízení.

Geodetické práce

  • Doplnění podrobného polohového bodového pole.
  • Geodetické zaměření území.
  • Geodetická dokumentace obvodu pozemkové úpravy.
  • Zjišťování průběhu hranic nesměnných pozemků.
  • Podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí.
  • Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu pozemkových úprav.